4755867785494528 I-NIKIDS MALL 生活百貨 10 mm 強力無痕雙面透明黏貼 (每張84粒) 10 mm 強力無痕雙面透明黏貼 (每張84粒) 優惠價:HK$15 / 張 (共84粒);HK$32 / 3張 (共252粒);HK$49 / 5張 (共420粒) 送貨方式:本地平郵、順豐到付或觀塘自取點取貨 ** 購買3張或以上包本地平郵費用 ** 黏性強,貼於桌底,傾斜也不會掉 雙面防水黏膠,撕取無痕,輕 Product #: inikids-10 mm 強力無痕雙面透明黏貼 (每張84粒) 2021-11-29 Regular price: $HKD$20.0 Available from: I-NIKIDS MALL 生活百貨In stock
inikidsI-NIKIDS MALL 生活百貨